ACCRA TROTRO TO LANDMARK LOCATIONS

LANDMARKTROTRO ROUTE
ACCRA ACADEMYKaneshie to Odorkor
ACCRA INTERNATIONAL CONFERENCE CENTERAccra/Tema station to Osu/Labadi
AIRPORT37 to Legon
ART CENTERTema station to Osu/Labadi
BLACK STAR SQUARETema station to Osu/Labadi
DR. NKRUMAH MAUSOLEUMTema station to Osu/Labadi
HOLY SPIRIT CATHEDRALCircle to Tema station
INDEPENDENCE ARCHTema station to Osu/Labadi
INDEPENDENCE SQUARETema station to Osu/Labadi
JAMESTOWN LIGHTHOUSENo trotro route
LA PLEASURE BEACHCircle/Osu to Teshie
LEGON37 to Madina
MAKOLACircle/Korle Bu to Post Office
NATIONAL MUSEUMNo trotro route
NATIONAL THEATERTema station to 37
NKRUMAH CIRCLEKaneshie/Labadi/Lapaz/Achimota to Kaneshie
NKRUMAH MAUSOLEUMTema station to Osu/Labadi
PARLIAMENT HOUSENo trotro route
SUPREME COURTMamprobi/Bishop/Arena to Osu/Labadi
TRADE FAIRCircle to Teshie

error: No copy.